TRADUCERI AUTORIZATE

Sunt traducerile care au caracter oficial. Acest tip de traducere, în funcție de țară, poartă denumirea de traducere jurată, oficială, certificată sau publică. În România, traducerile autorizate sunt efectuate de traducători autorizați de Ministerul Justiției, in baza unei autorizații emise de acest minister. Lista cu traducătorii autorizați poate fi consultată pe site-ul oficial al Ministerului Justiției: www.just.ro.

Traducerile autorizate sunt necesare la cererea organelor publice, judecătoriilor, tribunalelor, notariatelor, ambasadelor, ministerelor etc. La finalul traducerii, traducătorul autorizat certifică exactitatea traducerii efectuate, ștampilează si semnează, ceea ce îi conferă traducerii caracter oficial.

TRADUCERI LEGALIZATE

Traducătorii noștri sunt autorizați de Ministerul Justiției, ca urmare semnătura lor poate fi legalizată notarial.

TRADUCERI SPECIALIZATE din diverse domenii:

  • TRADUCERI TEHNICE
  • TRADUCERI ECONOMICE
  • TRADUCERI MEDICALE
  • TRADUCERI LITERARE
  • TRADUCERI ȘTIINȚIFICE
  • TRADUCERI JURIDICE
  • TRADUCERI COMERCIALE/MARKETING
  • TRADUCERI PAGINI WEB

LEGALIZĂRI NOTARIALE, copii legalizate în limba română și în oricare altă limbă străină, în acest sens având colaborări cu birourile notariale.